Οι ήχοι του Σαββάτου…

Ήχοι του Σαββάτου…
Ήχοι του απογεύματος…
Ήχοι απόκοσμοι…
Ήχοι εσωτερικοί…
Δυνατοί… Γεμάτοι πάθος…
Να γεμίζουν το δωμάτιο…
Να γεμίζουν εμάς…
Να ακούγονται στ’ αυτιά και στην καρδιά μας…
Να μας ξεκουφαίνουν…
Κάθε φορά πιο δυνατοί…
Κάθε φορά πιο δικοί μας…

(«The dream» – Pablo Picasso)