Οι τρεις τους…

Ξημέρωσε Σάββατο… Σηκώθηκε πρωί, πλύθηκε, έβαλε τα πρόχειρα ρούχα που είχε για δουλειές, έφτιαξε ένα καφέ στα γρήγορα, έκανε ένα τσιγάρο, επίσης στα γρήγορα, και ξεκίνησε να κάνει δουλειές… Έβαλε και ραδιόφωνο… Δουλειές μετά μουσικής… Το καλύτερό της… Το είχε αποφασίσει από καιρό, αλλά το ανέβαλε, επίσης, από πολύ καιρό… Τώρα τελευταία, εύρισκε εύκολα δικαιολογίες…