Εγώ, απλά γράφω…

Πάντα πρέπει να είχα μέσα μου, την ανάγκη να γράψω… Πάντα πρέπει να είχα μέσα μου, την πολυτέλεια να σκέφτομαι ιστορίες ανθρώπων και να τις πλάθω στα μέτρα και στα σταθμά τα δικά μου… Θέλεις γιατί κινηματογραφόφιλος από παιδί κατέγραφα στο υποσυνείδητό μου κάθε σκηνή και χαρακτήρα που έβλεπα… Θέλεις γιατί κυλούσε στο αίμα μου…