Ενοχές…

Πήρε το κινητό στα χέρια του και πληκτρολόγησε ένα μήνυμα… Δεν είχε τα κότσια να της μιλήσει, όχι τώρα… Ήθελε να δώσει ένα τέλος στη σχέση τους… Δεν πήγαινε άλλο… Έτσι πίστευε αυτός… Προσπαθούσε να βρει τα λόγια εκείνα που θα της έλεγε… Του ήταν δύσκολο… Την αγαπούσε, την σεβόταν… Της έγραψε ότι είχε δουλειά…