Δεδομένα…

Το τρένο έφτανε στον τελικό σταθμό του προορισμού του. Από τη θέση που ταξίδευε, της ήταν εύκολο να παρατηρεί την αποβάθρα. Κοίταξε προσεκτικά το συνωστισμένο πλήθος, προσπαθώντας να τον διακρίνει ανάμεσα του. Δεν άργησε να διακρίνει ένα ψηλό, αδύνατο, καστανομάλλη άντρα που κοιτούσε επίμονα προς τα βαγόνια. ‘Αδυνάτισε πολύ. Ενώ εγώ…’ μονολόγησε στον εαυτό της,…