Το γράμμα…

‘οι πιο ωραίες ιστορίες θα ειπωθούν για μας όταν δεν θα ‘ναι πια κανείς να τις ακούσει.’ Του είχε υποσχεθεί ότι θα του έγραφε ένα γράμμα… Είχε πει ότι θα του έγραφε για τη ζωή τους, για τα χρόνια που είχαν περάσει μαζί μέχρι τώρα… Δεν θα του έγραφε πράγματα που δεν του είχε πει……