Νυχτερινές εξετάσεις…

Σηκώθηκε από το κρεβάτι και κατευθύνθηκε στο μπάνιο… Ζαλισμένη και εξουθενωμένη… Πάτησε το διακόπτη και το φως που διαχύθηκε στον χώρο την έκανε να κλείσει τα μάτια της… Στάθηκε μπροστά στον καθρέπτη και κοιτάχτηκε επίμονα… Προσπάθησε να διαβάσει τα μάτια της, να μιλήσει με την ψυχή της… Δύσκολο πράγμα την συγκεκριμένη στιγμή… Ψηλάφισε το γυμνό…