Γραμμάριο ζωής…

‘Γραμμάριο ζωής’… Έτσι θα τις ονόμαζε… Τις στιγμές μαζί του… Τόσες λίγες, τόσο έντονες… ‘Δοκιμή σχέσης ή σχέση σε δοκιμή’ του είχε πει… Δεν της απάντησε… Απλά, την φίλησε και την έκανε δική του… Χωρίς αντίσταση, χωρίς ενδοιασμό… Το πρώτο φιλί, σε κείνο το παγκάκι στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου… Και μετά, σε κείνο το ξενοδοχείο…