Μ. Τετάρτη…

the-agony-in-the-garden-by-el-greco.jpegΞεκίνημα…
Η αρχή του τέλους…
Το τέλος του τέλους…
Προσανατολισμένη οδός στα βήματα των Παθών…
Η ανθρώπινη πλευρά, αδύναμη και δυνατή συνάμα…
Ο πόνος δεν αντέχεται…
Η θεϊκή πλευρά, στέκεται στο πλάι και παρατηρεί…

Ο πόνος θα είναι μεγάλος…
Όπως κάθε χρόνο…

Όπως όταν θυμάσαι
τις στιγμές που έζησες κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα,
που δεν υπάρχουν πια…
Μία θύμηση θανάτου αθάνατου…

Όπως όταν βλέπεις ασθενείς
που η ζωή τους χύνεται και χάνεται
από το απλανές βλέμμα τους
και από το αργόσυρτο βήμα τους…
Μία ζωή πεθαμένη…

Η οδός στρωμένη για περπάτημα…

(‘The Agony in the Garden’ by El Greco)