Μ. Τετάρτη…

Ξεκίνημα… Η αρχή του τέλους… Το τέλος του τέλους… Προσανατολισμένη οδός στα βήματα των Παθών… Η ανθρώπινη πλευρά, αδύναμη και δυνατή συνάμα… Ο πόνος δεν αντέχεται… Η θεϊκή πλευρά, στέκεται στο πλάι και παρατηρεί… Ο πόνος θα είναι μεγάλος… Όπως κάθε χρόνο… Όπως όταν θυμάσαι τις στιγμές που έζησες κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, που δεν…