Σκόρπιες σκέψεις…

Σαν ένα λαϊκό τραγούδι που μιλάει για το φιλί που έμεινε σε χείλη στεγνά από έρωτα. Σαν ένα λαϊκό τραγούδι που μιλάει για τον πόνο της αγάπης ανάμεσα σε δυο κορμιά που έχασαν το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Σαν ένα λαϊκό τραγούδι που μιλάει για το πάθος ανάμεσα σε δυο ψυχές που αφέθηκαν να πέσουν…