Το χρώμα της ηδονής…

magic-moment-by-robert-duval.jpegΤο χρώμα της ηδονής
είναι του αίματος
Είναι το χρώμα των κρυφών
αναστεναγμών και
της μυρωδιάς του αγιοκλήματος
Το χρώμα της ηδονής
είναι του χώματος
που ρουφάει τις ρίζες
Είναι της πληγής που
άφησε σημάδι
Το χρώμα της ηδονής
είναι της Μνήμης
Είναι του βλέμματος των
Οραμάτων που χάθηκαν
Το χρώμα της ηδονής
είναι του νοτισμένου αγάλματος
του Πάνα
Είναι της ταραγμένης ένωσης
των σωμάτων
Της άμωμης γεύσης
των υγρών του Έρωτα
Το χρώμα της ηδονής
είναι το ηδονόχρουν
της Ίριδος

Γιώργος Σκούρτης
Ασκήσεις έρωτα

(‘Magic Moment’ by Robert Duval)