Διακήρυξη των Δικαιωμάτων…

caress-by-fraga.jpegΝα σε αναγνωρίζω
δίχως να σε μειώνω
Να σε ποθώ
δίχως να σε εξουσιάζω
Να σ’ αγαπώ
δίχως να σε καταπιέζω
Να σε σκέφτομαι
δίχως να με προδίδω
Να σε κρατώ
δίχως να σε κατασπαράσσω
Να σε μεγαλώνω
δίχως να σε χάνω
Να σε συνοδεύω
δίχως να σε οδηγώ
Και να αποτελώ
το πιο μυστικό κομμάτι
του εαυτού σου.

‘Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Άνδρα και της Γυναίκας στον Έρωτα’ του Jaques Salome από το βιβλίο του ‘ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ’ (Εκδόσεις ΜΑΚΡΗ).

(‘Caress’ by Fraga)