Πάει ο παλιός ο χρόνος…

Χάραξε 31 Δεκεμβρίου. Το ρολόι χτύπησε. Σχεδόν μηχανικά, σήκωσε το χέρι του και έκλεισε το ξυπνητήρι. Άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε το δωμάτιο. Ήξερε ότι ήταν η τελευταία φορά που ξυπνούσε μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο, πάνω σ’ αυτό το συγκεκριμένο κρεβάτι. Δεν του πήγαινε η καρδιά να σηκωθεί. Όμως έπρεπε. Είχε να…