Το ΘΕΜΑ των ημερών…

Εδώ και ένα μήνα, τουλάχιστον, η πολιτική και καθημερινή ζωή του τόπου ταλανίζετε από το γεγονός της ‘απόπειρας αυτοκτονίας’ του κου Ζαχόπουλου, καθώς και από τα παρελκόμενα αυτής: το δημοφιλές DVD με τις περιπτύξεις του Γ.Γ. με την κα Τσέκου, ποιος το είδε, ποιος όχι, γιατί το είδε, γιατί δεν το είδε, αν το είδε…